Cercetare

Pentru a pune bazele unui observator statistic în domeniul culturii la Cluj-Napoca, realizăm o diagnoză actualizată a sectorului cultural și dezvoltăm o metodologie și o primă serie de cercetări despre participarea culturală. În fiecare domeniu de acțiune al proiectelor centrului, vom realiza un studiu inițial, care să permită monitorizarea progresului și efectelor intervențiilor centrului în aceste arii (cultură, comunitate, mediu urban, economie etc).

Ce ne propunem pentru 2019?

Centrul continuă în 2019 coordonarea grupurilor de lucru pentru monitorizarea Strategiei Culturale și a Strategiei pentru Industrii Creative a orașului și se implică în facilitarea procesului de elaborare a viitoarei Strategii de dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca.

Istoric

În 2018 au avut loc o serie de întâlniri de lucru care au dus la formularea unui raport de analiză a implementării Strategiei Culturale și a unui document similar referitor la Strategia pentru Industrii Creative.

În 2017 am inițiat un Taskforce pentru monitorizarea și îmbunătățirea Strategiei Culturale a municipiului Cluj-Napoca, un grup de experți cu rolul de a analiza progresul implementării măsurilor din acest docuement și de a propune o serie de recomandări pentru optimizarea efectelor planului strategic.

Cercetări ale Centrului Cultural Clujean

Alte cercetări pe agenda centrului includ: un sondaj cu privire la relația dintre mobilitatea urbană și bunăstrarea subiectivă a locuitorilor din Cluj-Napoca, o cercetare despre diaspora clujeană și studii despre impactul social și economic al culturii, relația dintre cultură și bunăstarea psihologică, viitorul muncii și locuirea urbană.

Cum lucrează cultura? Studiu cu privire la condițiile socio-economice ale munci în cultură în România (cercetare în derulare)