Cercetare și Politici Culturale și Urbane

Centrul Cultural Clujean își asumă rolul de organizație resursă pentru o mai bună înțelegere și recunoaștere a potențialului culturii pentru transformarea socială și dezvoltarea durabilă. În acest sens, realizăm o serie de studii și analize despre sectorul cultural și creativ și despre impactul culturii în societate, inițiem și monitorizăm documente de politci publice, organizăm campanii de advocacy și forumuri profesionale și facilităm experimete de inovare culturală și urbană.

Organizația noastră a coordonat în 2013-2014 procesul de elaborare a Strategiei Culturale 2014-2020, a Strategiei pentru Industrii Creative 2014-2020 a orașului Cluj-Napoca și a contribuit la grupurile de lucru pentru Strategia de Dezvoltare a Clujului. Astfel, cultura este identificată în vizunea orașului ca un factor transversal de organizare a comunității clujene și reprezintă una dintre direcțiile strategice de dezvoltare ale orașului.

În 2017 am inițiat un Taskforce pentru monitorizarea și îmbunătățirea Strategiei Culturale a municipiului Cluj-Napoca, un grup de experți cu rolul de a analiza progresul implementării măsurilor din acest docuement și de a propune o serie de recomandări pentru optimizarea efectelor planului strategic. În 2018 au avut loc o serie de întâlniri de lucru care au dus la formularea unui raport de analiză a implementării Strategiei Culturale și a unui document similar referitor la Strategia pentru Industrii Creative.

Dacă în perioada 2013-2015 am realizat un studiu diagnoză a sectorului cultural clujean, în 2018 am ales ca temă de cercetare statutul socio-economic al artiștilor și lucrătorilor culturali din România. În prezent CCC derulează un sondaj în rândul lucrătorilor din sectorul cultural din România, rezultatele cercetării urmând să fie publicate la sfârșitul lui 2018.

Alte cercetări pe agenda centrului includ: un sondaj cu privire la relația dintre mobilitatea urbană și bunăstrarea subiectivă a locuitorilor din Cluj-Napoca, o cercetare despre diaspora clujeană și studii despre impactul social și economic al culturii, relația dintre cultură și bunăstarea psihologică, viitorul muncii și locuirea urbană.

Cum lucrează cultura? Studiu cu privire la condițiile socio-economice ale munci în cultură în România (cercetare în derulare)