1. DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA PROGRAMULUI DE PRESCRIPȚII CULTURALE
1.1 Proiectul Art & Well-being (AWE) explorează potențialul artelor de a spori bunăstarea individuală și a comunității. Proiectul conectează patru organizații – Centrul Cultural Clujean (România), Bozar, Bruxelles (Belgia), UGM | Galeria de artă Maribor (Slovenia) și Fundația Bruno Kessler (Italia) – și este cofinanțat de Comisia Europeană, prin programul Europa Creativă.
1.2 Scopul proiectului este de a explora și de a conștientiza impactul artelor asupra sănătății fizice, emoționale și mentale, dar și de a sprijini abordări inovatoare și de a dezvolta noi procese, activități și rețele între organizațiile culturale și diferiți actori din domeniul sănătății, științei și dezvoltării urbane pentru a spori bunăstarea individuală și a comunității.
1.3 Programul de prescripții culturale pentru well-being, parte din proiectul Art & Well-being, este un proiect pilot care testează mecanisme funcționale pentru prima dată în România pentru conceptul de prescripții culturale. Prescripțiile culturale sunt o inițiativă care încurajează oamenii care se confruntă cu diferite afecțiuni medicale să-și depășească stările negative și să-și îmbunătățească sănătatea și bunăstarea prin utilizarea și consumul artelor. Fiind un proiect pilot, inițiativa are o puternică componentă de cercetare, necesară dezvoltării ulterioare ale acțiunilor în această direcție.
1.4 Prezentul program este organizat de Asociația Centrul Cultural Clujean, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Fluierașului, nr. 3, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor nr. 166/2010, cod de înregistrare fiscală 27626490, având contul RO11 BTRL 0130 1205 3311 69XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentat legal de Stefan Teișanu, având funcția de Director Executiv.
1.5 Prezentul regulament prezintă metoda de participare la programul pilot, detaliile privind procesul de organizare, calendarul întregului program și alte informații relevante pentru persoanele interesate de acest program.
1.6 Participarea la program este condiționată de acceptarea prealabilă a prezentului regulament.
1.7 Regulamentul este considerat a fi acceptat prin bifarea secțiunii „Accept regulamentul programului”, după ce ați citit întregul document, înainte de a trimite cererea pe platformă, pentru a participa la program.
2. DEFINIREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

2.1 Următorii termeni folosiți în acest document vor avea următorul sens (cu excepția cazului în care sunt folosiți în mod clar în alt sens):

 • AWE – Programul de artă și bunăstare;
 • Program – Programul de prescripții culturale pentru well-being, organizate de Centrul Cultural Clujean, în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
 • Organizator: Centrul Cultural Cluj (România), o organizație la nivel de oraș care mobilizează cultura în parteneriat cu alte sectoare pentru transformarea socială și dezvoltarea urbană;
 • Participant – reprezintă persoana care se înscrie în program și care își asumă participarea la întreg programul;
 • Platformă – platforma web disponibilă la www.cccluj.ro . Este operată de Organizator și conține aplicațiile pentru participanți și toate versiunile actualizate ale diferitelor politici sau reglementări în baza cărora se desfășoară Programul;
 • Regulament – prezenta Politică, cu privire la termenii generali ai Programului.
3. TIPURI DE PRESCRIPȚII CULTURALE ELIGIBILE PENTRU PREZENTUL PROGRAM
Produsele/serviciile culturale trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
 • Reprezintă resurse online și accesibile pe o perioadă de cel puțin 1 zi pentru a fi consumate de participanții în program;
 • Să răspundă, prin concept și format, la nevoile proiectului – artă pentru bunăstare;
 • Să fie resurse autohtone, dar nu exclusiv;
4. PARTICIPANȚII ELIGIBILI DE A APLICA LA PROGRAMUL DE PRESCRIPȚII CULTURALE
 • Participarea este deschisă oricui, fără restricții de pregătire, sex, vârstă, etnie etc.
 • Persoane din Cluj-Napoca, România, dar nu exclusiv.
 • Persoane care sunt de acord să furnizeze date demografice, date despre starea lor fizică și emoțională și despre consumul cultural, cu caracter anonim, datele fiind folosite doar în scopuri de cercetare.
5. CALENDARUL PROGRAMULUI

5.1 Calendarul programului este: 8 octombrie – 15 noiembrie 2021

5.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica programul programului, pentru a asigura continuitatea programului
6. CONDIȚII FINANCIARE
6.1 Condiții financiare de participare
 • Participarea la programul de prescripții culturale este gratuită pentru toți participanții
7. PARTICIPAREA ÎN PROGRAM

7.1 Participanții vor completa un chestionar în care li se vor solicita date demografice, date despre consumul cultural și le vor fi evaluate stările, exclusiv pe platforma online, la următoarea adresă web: www.cccluj.ro . Participarea lor va fi considerată valabilă numai dacă au fost parcurși următorii pași:

 • Completarea formularului disponibil în cadrul Platformei, la www.cccluj.ro în calendarului programului;
 • Acceptarea Termenilor și condițiilor platformei, a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, a politicii privind utilizarea modulelor Cookie, precum și a Regulamentului programului prin bifarea casuțelor de selectare din cadrul platformei, după ce le-ați citit integral;
 • Finalizarea corectă a procedurii de aplicare;
 • Consumul de produse/servicii culturale recomandate de către specialiștii din program;
 • Completarea formularului de evaluare a stării după consumul de produse/servicii culturale recomandate de către specialiștii din program;
 • Sunt de acord să fie parte din cercetarea derulată în cadrul programului de prescripții culturale, publicarea rezultatelor și cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul realizării cercetării și pentru acțiunile necesare derulării programului.
 • Toți participanții care vor completa formularele înainte și după consum vor avea ocazia să câștige un concurs prin tragere la sorți și să primească un pachet de servicii medicale gratuite la o clinică din Cluj-Napoca. Pachetul de servicii medicale oferit este în cuantum de 300 de lei. Tragerea la sorți va avea loc la încheierea programului de prescripții culturale, după 15 noiembrie, iar câștigătorul va fi anunțat public și personal prin canalele de comunicare ale organizatorului. Dacă în termen de 3 zile acesta nu revendică premiul, se va organiza o altă extragere și se va oferi premiul unui alt participant la program.
7.2 Toți participanții vor fi informați personal prin e-mail cu privire la rezultatele formularului inițial și vor primi recomandarea din partea specialiștilor.
8. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR
8.1 Drepturile Organizatorului
8.1.1 Să organizeze programul în conformitate cu prezentul regulament;
8.1.2 Modificarea prezentului regulament
8.1.3 Să excludă din Program orice Participant, în orice moment al Programului, dacă s-a dovedit că:
 • A furnizat informații incorecte sau inexacte în timpul programului, luând în considerare toate fazele programului;
 • El / ea a încălcat prezentul regulament sau orice lege aplicabilă;
 • El / ea are sau a avut un comportament inadecvat sau imoral față de orice alte persoane implicate în program.
8.2 Obligațiile organizatorului
8.2.1 Să furnizeze participanților toate informațiile necesare dezvoltării și implementării coerente a programului;
8.2.2 Să nu folosească informațiile obținute din selecția participanților sau orice alte informații obținute în timpul programului în alte scopuri decât cele menționate în prezentul regulament și în politica GDPR.
9. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI
9.1 Drepturile participanților:
9.1.1 Să beneficieze de toate resursele și informațiile furnizate de Organizator în cadrul Programului;
9.2 Obligațiile participanților:
9.2.1 Pentru a respecta prezentul regulament, precum și orice alte politici care pot apărea în timpul programului;
9.2.2 Să participe la activitățile pe care le-au ales / care le-au fost atribuite;
9.2.3 Pentru a respecta orice alte atribuții pe care și le-au asumat față de acest program
9.2.4 Să-și asume implicarea în cadrul Programului și să se angajeze în scopurile Programului.
10. CONFIDENȚIALITATE
10.1 Prin participarea la program, participanții acordă organizatorului (gratuit, irevocabil, pentru un termen nelimitat și aplicabil pe orice teritoriu) dreptul de a utiliza datele furnizate în diferite faze ale programului.
10.2 Participantul este singurul responsabil pentru acuratețea și corectitudinea datelor furnizate prin intermediul formularului online.
10.3 Datele furnizate în program includ informații demografice, consum cultural și starea resimțită de participant în ultima perioadă, adresa de e-mail, acestea având caracter anonim și fiind folosite doar în scopul cercetării.
10.4 Organizatorul poate, de asemenea, să facă publice datele obținute din cercetarea realizată pe participanții la program, acestea fiind comunicate cu caracter anonim.
11. DATE PERSONALE
11.1 Prin participarea la program, participanții acordă organizatorului o serie de date cu caracter personal, cum ar fi: adresa de e-mail, date despre comportamentul lor de consum cultural, starea emțională și date demografice.
11.2 Organizatorul este îndreptățit să proceseze aceste date în scopul evaluării aplicațiilor și în orice alte scopuri legate de implementarea programului. Datele vor fi stocate în conformitate cu prevederile legale, pe întreaga durată a Programului, precum și pentru o perioadă ulterioară de 5 ani (având în vedere că Organizatorul are obligații legale și contractuale de a păstra în evidența sa date despre modul în care Programul este condus). La sfârșitul acestei perioade, datele vor fi șterse sau returnate solicitanților, conform cererii acestora.
11.3 Organizatorul va respecta drepturile persoanelor vizate în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu obligațiile legale în acest sens.
11.4 Organizatorul – Centrul Cultural Cluj (România) va publica rezultatele programului și detalii depsre acesta în diferite publicații, cum ar fi pe site-ul web, buletine informative și în rapoarte anuale.
11.5 Această secțiune este completată de prevederile legale în domeniul prelucrării datelor, precum și de Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal – GDPR
12. LIMITAREA RĂSPUNDERII
12.1 Participanții înțeleg și acceptă că participă la program pe propria răspundere. Organizatorul nu este responsabil pentru decizia participanților de a participa la program și nici pentru posibilele consecințe ale acestei participări (nici pentru daune, vătămări personale sau deces care pot apărea ca urmare a participării la program). Organizatorul nu va obliga niciunul dintre participanți să facă nimic special, în consecință, toate acțiunile pe care participanții le vor efectua sunt pe propriul risc și consecințele acțiunilor lor vor fi susținute doar de aceștia, deoarece Organizatorul nu are control asupra deciziile și acțiunile lor.
12.2 Organizatorul nu este responsabil pentru nicio situație cauzată de beneficiile nerealizate ale participanților.
13. MODIFICAREA REGULAMENTULUI PROGRAMULUI. ANULAREA PROGRAMULUI
13.1 Modificarea Regulilor programului va fi efectuată numai în condiții excepționale, iar Organizatorul Participanții cu privire la modificări înainte ca modificările să intre în vigoare, în termenii menționați în acest document. Orice modificare a prezentului regulament va fi publicată pe platformă.
13.2 În cazul în care vor exista întârzieri în cadrul Programului, întârzieri cauzate de factori externi și care nu pot fi controlate de Organizator, acesta din urmă nu va fi tras la răspundere în cazul în care calendarul eveniment sau anumite părți ale prezentului regulament vor fi modificate. Termenul de factori externi înseamnă orice eveniment sau situație asupra căreia Organizatorul nu a putut controla sau nu a putut prevedea. Modificarea Regulamentelor sau a programului Programului va funcționa în modul prezentat în acest document.
13.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a anula Programul din motive întemeiate și, într-o astfel de situație, de a notifica Participanții într-un termen rezonabil, conform motivului anulării. În cazul în care Programul este anulat, Organizatorul nu va fi obligat să plătească Participanților nicio compensație pentru orice motiv și în orice situație.
14. DREPT APLICABIL ȘI CURTEA COMPETENTĂ
14.1 Acest document este scris în limba română și va fi interpretat conform sensului termenilor săi în conformitate cu prevederile legale aplicabile din România.
15. ALTE DISPOZIȚII
15.1 Pentru orice neclaritate privind conținutul și interpretarea prezentului regulament, vă rugăm să contactați Organizatorul, utilizând adresa de e-mail: contact@art-wellbeing.eu.