Termeni și condiții

Centrul Cultural Clujean deţine drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site. Site-ul a fost realizat în scopul de a asigura, în mod gratuit, tuturor celor interesaţi, infomații despre activitatea şi evenimentele organizate de Centrul Cultural Clujean. Acest site nu conţine sfaturi sau recomandări cu privire la luarea unei decizii, oricare ar fi aceasta.

Centrul Cultural Clujean nu garantează că informaţiile care apar pe acest site nu conţin erori. Centrul Cultural Clujean nu poate fi responsabil pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site de către orice persoană fără acordul scris al Centrului.

Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul site-ului sunt supuse aceloraşi condiţii, în afară de cazul în care acestea nu au condiţii de folosire distinct formulate.

Centrul îşi rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea site-ului (integral sau parţial), în orice moment, fără obligativitatea notificării prealabile.

Pentru utilizarea serviciilor oferite de site – în cazurile în care este necesară completarea unui formular de înscriere, abonarea la un e-mail, crearea unui cont, obţinerea unui “nume de utilizator” şi a unei parole – utilizatorii sunt obligaţi să furnizeze date adevărate, exacte şi complete aşa cum este indicat în formularul de înregistrare şi să reînnoiască, atunci când situaţia o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte şi complete.

Centrul Cultural Clujean poate derula în orice moment campanii de publicitate şi/sau acţiuni comerciale în orice secţiune din site. Campaniile şi acţiunile promoţionale derulate de Centru nu necesită acordul utilizatorilor site-ului. Modificarea oricăror elemente incidente campaniilor de publicitate şi/sau promoţiilor nu necesită sub nicio formă acordul utilizatorilor, putând fi realizată oricând de către Centru, fără nicio notificare prealabilă.

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Asociaţia Centrul Cultural Clujean are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranță şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Asociaţia Centrul Cultural Clujean prelucrează datele cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastră, prin mijloace automatizate/manuale.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Asociaţia Centrul Cultural Clujean şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: furnizorul de servicii IT care asigură funcţionalitatea acestui site, autorităţi publice centrale/locale, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

Acest site foloseşte mai multe coduri de urmărire a comportamentului vizitatorilor în site. Aceste coduri nu identifică individual utilizatorii site-ului şi nu sunt legate de datele cu caracter personal.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ştergerea datelor, la restricţionarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi de dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat. Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bucureşti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336. Informaţiile tale personale de identificare nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăţi, indiferent de motive, fără consimţământul tău. Acest lucru nu include părţile terţe de încredere, care ne asistă în operarea site-ului nostru din punct de vedere tehnic, atâta timp cât părţile păstrează confidenţialitatea acestor informaţii.

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor site-ului cât şi ale Asociaţiei Centrul Cultural Clujean prevăzute prin prezentul document vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea romană.

Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu prevederile din Termenii şi Condiţiile de mai sus.