Alături de el, alți doi clujeni vor face parte din plenul CES: Cristian Hordilă de la Asociaţia Festivalul de Film Transilvania, care este și membră a Centrului Cultural Clujean și Martin Balogh, reprezentând Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă Cluj.

Mandatul noilor membri ai CES este de patru ani și începe azi, 5 ianuarie, după ce aceștia au fost validați de către secretariatul instituției. În prealabil ei au fost numiți de către Prim-Ministrul României, după ce societatea civilă și-a ales singură, prin vot pe platforma votong.ro, reprezentanții în Consiliu.

Consiliul Economic și Social este organismul constituțional prin care Guvernul și Parlamentul se consultă cu specialiștii din patronate, sindicate și din societatea civilă. Membrii săi sunt responsabili, printre altele, de inițierea și menținerea dialogului cu statul român și de aducerea pe agenda publică a unor fenomene sociale și economice cu impact pentru populație, propunerile venite din partea CES urmând apoi să se materializeze în legi gândite în beneficiul cetățenilor.

În CES, Ștefan își propune să aducă trei tipuri de contribuții:

🔵 O perspectivă informată, la zi și în acord cu politicile publice europene și internaționale în domeniul culturii. Avizarea ca atare a propunerilor de politici publice care vin către CES și asumarea responsabilității CES de a propune politici publice noi și necesare în domeniu, pentru a asigura condiții bune – legale, financiare, fiscale și de protecție socială – pentru oamenii și organizațiile din sector, pentru a permite și încuraja investițiile în cultură și parteneriatul dintre cultură și alte sectoare;

🔵 Îmbunătățirea mecanismelor, inclusiv legale, care permit și încurajează participarea cetățenilor, a societății civile, a mediului academic, a sectorului cultural și a sectorului de afaceri în propunerea și luarea deciziilor de politici publice;

🔵 Crearea de cadre de consultare cu actori cheie din societatea civilă și nu numai, cu privire la propunerile de politici publice de interes general care ajung în atenția CES sau pe care le propune CES în mod proactiv.

Mai multe detalii despre activitatea Consiliului Economic și Social pe www.ces.ro.

📷 Asociația CIVICA.