24 noiembrie 2022 | 10.00 – 14.30 CET

Online

Participarea gratuită, este necesară înregistrarea

http://eepurl.com/ibVEFv 

Specialiști în politici publice, practicieni și experți în domeniul artelor, culturii și sănătății se reunesc pe 24 noiembrie pentru a prezenta potențialul pe care cultura îl are asupra îmbunătățirii sănătății și stării noastre de bine. Proiectul CultureForHealth și-a lansat raportul de cercetare care colectează peste 300 de studii științifice despre contribuția culturii la sănătate și starea de bine, dar care prezintă și o serie de recomandări de politici publice pentru Europa.

În timpul discursului său privind starea Uniunii (SOTEU) din 14 septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Ar trebui să avem mai multă grijă unul de celălalt. Și pentru mulți care se simt anxioși și pierduți, sprijinul adecvat accesibil poate face toată diferența.” Ea a propus o nouă inițiativă privind sănătatea mintală, o continuare directă a apelurilor venite de la cetățeni în timpul procesului de un an al Conferinței privind viitorul Europei (CoFoE). A noua propunere a CoFoE cere „o înțelegere mai largă a sănătății”, iar prima măsură cere „îmbunătățirea înțelegerii problemelor de sănătate mintală și a modalităților de abordare a acestora”.

Peste 85 de milioane de cetățeni din UE au fost afectați de probleme de sănătate mintală înainte de pandemia de COVID-19, iar de atunci criza de sănătate mintală a fost amplificată de o serie de motive directe și indirecte, inclusiv pandemie, inegalități în creștere, strămutarea forțată a persoanelor din cauza războiului și a conflictelor politice, anxietate climatică și schimbări dinamice ale muncii și economiei. A devenit clar că sunt necesare soluții și abordări noi. Cu sănătatea și starea de bine ca unul dintre domeniile strategice ale noului program de lucru al Comisiei, cultura ar putea oferi o contribuție valoroasă, dacă i se oferă ocazia și recunoașterea.

Proiectul CultureForHealth, o acțiune pregătitoare a UE – Dezvoltarea de jos în sus a politicilor pentru cultură și stare de bine în UE, a lansat „Raportul CultureForHealth – Analiza de anvergură privind intervențiile culturale asupra stării de bine și sănătății și impactul, provocările și recomandările de politici publice în Europa” la începutul lunii noiembrie. Raportul de cercetare adună dovezi din peste 300 de studii științifice care arată că participarea la activități culturale îmbunătățește sănătatea și starea de bine a cetățenilor. De asemenea, oferă un set de recomandări de politici publice, adunând aceste cunoștințe în cadrul unor mese rotunde și consultări cu experți și practicieni.

Odată cu diferitele state membre ale UE vine o conștientizare diferită a rolului critic al culturii și artei în îmbunătățirea sănătății și stării de bine atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv. În regiunile nordice există deja strategii clare dezvoltate în jurul culturii și sănătății, în timp ce alte țări s-au concentrat pe proiecte artistice și de sănătate pe termen scurt și pe terapia prin artă. Cu toate acestea, crearea politicilor pentru intervenții durabile, pe termen lung, necesită ca sectoarele de sănătate, cultural și social să co-creeze și să lucreze împreună, folosind cunoștințele despre evoluțiile recente ale metodelor și dovezilor din diferite discipline. O metodologie promițătoare este metodologia prescripțiilor sociale, inclusiv cea a prescripțiilor culturale, care este deja stabilită în Regatul Unit și în țările nordice. Fără aceste abordări integratoare, viitoarea strategie a UE privind sănătatea mintală ar fi depășită și ar lipsi unul dintre ingredientele cheie care pot ajuta la îmbunătățirea sănătății mintale a cetățenilor UE.

Pe 24 noiembrie 2022, proiectul găzduiește o lansare online a Raportului CultureForHealth pentru a prezenta constatările, recomandările de politici publice, precum și exemple de intervenții care se desfășoară în prezent în sectoarele cultural, de sănătate și stare de bine. Cu ambiția de a declanșa o adevărată schimbare de politici publice în UE la toate nivelurile, programul reunește specialiștii în politici publice, practicieni în domeniul artelor și culturii și experți în sănătate și stare de bine pentru a aprofunda concluziile Raportului CultureForHealth. Printre invitați vor fi: europarlamentarul Pernille Weiss, membru al Parlamentului European, membru al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară; Georg Haeusler – Director, Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură, Comisia Europeană, Nils Fietje – Ofițer tehnic în Unitatea privind Abordarea Comportamentală și Culturală de la Organizația Mondială a Sănătății, Biroul Regional pentru Europa, care a fost implicat în realizarea raportului OMS 2019 pe acest subiect și Veronique Wasbauer, Direcția Generală pentru Sănătate și Siguranță Alimentară.

CultureForHealth este implementat de un consorțiu format din Culture Action Europe, Trans Europe Halles, Central Denmark Region, The Northern Dimension Partnership on Culture, Cluj Cultural Centre, and Društvo Asociacija. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană.

CultureForHealth este proiectul de implementare a acțiunii pregătitoare a UE – Dezvoltarea de jos în sus a politicilor pentru cultură și stare de bine în UE, care își propune să faciliteze schimbul de cunoștințe, experiențe și bune practicic în UE legate de rolul culturii pentru starea de bine și sănătate, cartografiază cele mai relevante practici existente, desfășoară activități pilot la scară mică pe teren și oferă un set de recomandări de politici publice pe această temă.

Programul complet al evenimentului din 24 noiembrie poate fi găsit aici: https://online.flippingbook.com/view/810225817/

Raportul CultureforHealth poate fi descărcat de aici: https://www.cultureforhealth.eu/news/the-cultureforhealth-report-is-now-available/

Contact:

Kiss Kornelia

Director de proiecte și operațiuni, Culture Action Europe

kornelia@cultureactioneurope.org