CULTURA CONECTEAZĂ

Sunt Riveran

Sunt Riveran își propune să contribuie la îmbogăţirea experienţei de relaţionare dintre oameni și râu și la conștientizarea valorii prezenţei Someșului în viaţa orașului. Sunt Riveran facilitează regenerarea urbană de-a lungul râului și susţine implementarea masterplanului pentru Someș.Descoperă proiectul

Jivipen

Jivipen promovează cultura romilor și susţine expresii contemporane ale artei cu și despre viaţa romilor. Proiectul adresează prin mijloacele culturii teme precum istoria romilor, rasismul cotidian și structural și facilitează noi conexiuni între comunităţile rome și nerome. Descoperă proiectul

InClujiune

InClujiunea propune dezvoltarea unor metode și instrumente pentru o mai bună integrare și participare activă la viaţa orașului pentru grupurile care formează comunitatea clujeană – nou-veniţii în oraș, străinii stabiliţi aici, alumnii universităţilor clujene și diaspora clujeană.Descoperă proiectul