Centrul Cultural Clujean este unul dintre partenerii proiectului „CultureForHealth”, care se va desfășura în perioada decembrie 2021 – mai 2023. Împreună cu partenerii din cadrul proiectului, vom investiga și dezvolta domeniul culturii și sănătății pe cinci direcții/arii de acțiune.

În UE are loc o creștere a conștientizării cu privire la rolul important al activităților culturale și al artelor în asigurarea sănătății mintale și a bunăstării atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv. la La nivel de politici, ambiția de a valorifica efectele pozitive ale abordărilor culturale în sfera bunăstării este în creștere. Cu toate acestea, proiectarea intervențiilor de politici durabile care să implementeze în mod fiabil o schimbare de abordare la nivelul practicienilor nu este o sarcină ușoară.

Comisia Europeană a oferit 500.000 de euro unui parteneriat european de anvergură, pentru a realiza un studiu cheie pe această temă. Parteneriatul constă din rețele culturale europene importante, organizații și o regiune: Culture Action Europe (managerul de proiect), Trans Europe Halles, Northern Dimension Partnership for Culture, Regiunea Daneză Danemarca Centrală, Centrul Cultural Clujean din România și Društvo Asociacija din Slovenia.

18 luni cu CultureForHealth

Sub titlul „CultureForHealth”, parteneriatul se va desfășura din decembrie 2021 până în mai 2023 și va investiga și dezvolta domeniul în cinci direcții semnificative. De asemenea, va îmbunătăți schimbul de cunoștințe și experiențe în UE, legate de rolul culturii în bunăstare și sănătate, va identifica cele mai relevante practici existente, va îmbunătăți oportunitățile pentru actorii din domeniu, va realiza cel puțin cinci proiecte pilot mai mici și va elabora un set de recomandări de politici. Site-ul web „CultureForHealth”, care va intra online în ianuarie 2022, va prezenta știri și rezultate din cadrul proiectului.

„Scopul pe termen lung al proiectului este de a declanșa o schimbare reală în planul politicilor și de a crea o platformă de referință pentru experimentare și dezvoltare de politici pentru o nouă dimensiune culturală în domeniul sănătății și al bunăstării”, a declarat Tere Badia, Secretar General Culture Action Europe.

Experți renumiți și Organizația Mondială a Sănătății urmăresc proiectul

Proiectul este urmărit de un consiliu consultativ format din experți care pun un accent special pe cultură, sănătate și bunăstare, unii dintre ei contribuind la un raport internațional publicat în 2019. Consiliul consultativ include cercetători și practicieni din Suedia, Danemarca, Anglia, Belgia, Lituania și România.

„Deși dovezile care susțin rolul artelor în creșterea sănătății și bunăstării au devenit din ce în ce mai puternice în ultimii 10 ani, există încă puține activități coordonate care să reunească experiența și învățarea în ceea ce privește implementarea la nivel de țară. Parteneriatul CultureForHealth va umple un gol semnificativ, oferind un spațiu în care cunoștințele și practicile din intervenții eficiente și studii de caz care au folosit artele pentru a promova sănătatea la nivel european pot fi prezentate și diseminate”, a declarat Nils Fietje, ofițer de cercetare la OMS Europa.

Proiecte pilot

Cele șase proiecte pilot CultureForHealth includ muzică live în spitale, experiențe muzeale pentru persoanele cu demență, experiențe culturale împotriva epuizării la locul de muncă, precum și experiențe culturale pentru consolidarea condițiilor sociale, incluziunii și bunăstării mentale. Toate proiectele sunt urmărite de cercetători care vor centraliza și vor publica experiențele și rezultatele în articole și rapoarte, ca parte a proiectului CultureForHealth.

Schimburi intersectoriale în toată Europa

Pe parcursul celor 18 luni, CultureForHeath va reuni factori de decizie și experți din domeniile cultural, medical și social din țară și din UE și va împărtăși cunoștințele printr-o serie de vizite de studiu, mese rotunde și prezentări, care vor aduce proiectul în Italia, Spania, România, Belgia, Danemarca și Suedia.