Cariere

CĂUTĂM

șapte CCColegi care vor să facă lumea mai bună prin cultură.

Posturi disponibile:

Momentan nu există joburi disponibile
Managerul de Dezvoltare Culturală coordonează planificarea și implementarea activităților noastre de creșterea capacității sectorului cultural: formare culturală, mediere și dezvoltare de audiențe, rezidențe artistice, finanțări și resurse pentru cultură, cercetare și advocacy pentru cultură.
 
Managerul de Dezvoltare Culturală se subordonează Directorului de Program și coordonează o echipă internă și externă de responsabili pentru temele sus menționate.
 

Rolul este unul interimar, pe durata concediului de maternitate al titularei rolului (Corina Bucea, manager cultural). După revenirea Corinei, ne propunem ca noul coleg să rămînă apoi în echipa de Dezvoltare Culturală într-un rol nou, personalizat.

 
Responsabilități principale:
 • Coordonarea creării și implementării planului anual de Dezvoltare Culturală, împreună cu managerii programelor de formare și mediere, cu liderii de curs și experții desemnați și cu Directorul de Program;
 • Dezvoltarea componentelor programului de Dezvoltare Culturală aflate încă în formă incipientă: programul de granturi și resurse, programul de rezidențe artistice, programul de cercetare și advocacy pentru politici culturale;
 • Creșterea conexiunilor și colaborării cu programele Centrului care privesc Impactul Culturii în Sănătate și Well-Being, Educație, Patrimoniu și Dezvoltare Durabilă;
 • Colaborarea cu Directorul Executiv, Directorul de Program și Managerul de Comunitate în crearea contextelor și instrumentelor de lucru la nivel local, național și internațional în ceea ce privește dezvoltarea sectorială și colaborarea în sectorului cultural (rețele, conferințe, întîlniri de lucru etc.);
 • Gestionarea resurselor financiare ale proiectelor din subordine și atragerea de resurse suplimentare, inclusiv prin identificare, scriere și implementare de proiecte de finanțare;
 • Reprezentarea organizației, alături de Directorul Executiv și Directorul de Program, în contexte externe care țin de dezvoltarea sectorului cultural (conferințe, rețele, task-force-uri etc.).
CCCommunity Managerul este responsabilul direct al Centrului în relația cu organizațiile locale membre și cu organizațiile naționale și internaționale afiliate inițiativelor noastre de platforme (Culture Next și Cultura 2030). Pentru aceasta CCCommunity Managerul lucrează în mod direct cu Directorul Executiv, cu care împarte aceste sarcini de gestionare, coordonare și reprezentare.
 
Rolul de CCCommunity Manager este nou, la prima iterație. Profilul ideal căutat este cel al unui manager cultural experimentat, care crede în colaborare și acțiune colectivă. 
 
Responsabilități principale:
 • Dezvoltă (împreună cu Directorul Executiv) și este direct responsabil de implementarea comunicării interne cu organizațiile locale membre ale Centrului;
 • Îl asistă pe Directorul Executiv în gestionarea relațiilor individuale și colective cu organizațiile membre și afiliate, precum și în gestionarea oportunităților noi de colaborare care pot apărea;
 • Organizează întâlnirile periodice cu organizațiile membre și afiliate (seria Concentric, Adunările Parțiale, Adunarea Generală, întâlniri interne ale Culture Next și Cultura 2030);
 • Gestionează în mod permanent harta stakeholderilor organizației și bazele de date aferente: membri CCC, membri Culture Next, organizații afiliate altor platforme și inițiative ale Centrului;
 • Colaborează cu Managerul de Marketing și Comunicare pentru crearea și gestionarea newsletterelor lunare ale Centrului către acești stakeholderi.
Facilitatorul pentru Comunitatea Școlilor contribuie la derularea, dezvoltarea și promovarea programelor noastre de educație și mediere culturală și STEAM în 25 de școli clujene și în spațiul nostru Qub.
 
Facilitatorul este subordonat Managerului Comunității Școlilor și lucrează îndeaproape cu echipa Qub și cu departamentul de Marketing și Comunicare al Centrului.
 
Responsabilități principale:
 • Gestionarea relației cu școlile și organizațiile membre al Comunității Școlilor, prin contact direct cu directorii, profesorii, facilitatorii și artiștii implicați în programele noastre;
 • Gestionarea participării în programele noastre a școlilor și organizațiilor membre ale Comunității Școlilor: programarea, organizarea și raportarea activităților de educație non-formală în școli, a atelierelor STEAM la Qub și a activităților de mediere culturală în oraș;
 • Organizarea de întâlniri periodice cu membrii Comunității Școlilor;
 • Colaborarea cu Departamentul de Marketing și Comunicare pentru relatarea în timp real a activităților desfășurate: conținut foto-video și informații textuale de la fiecare activitate, trimise către responsabilul de PR sau postate direct pe canalele noastre, în funcție de complexitatea acțiunii și de forma stabilită între Facilitator și PR a colaborării dintre ei;
 • Gestionează newsletterul săptămînal al proiectului;
 • Comunicarea cu membrii comunității noastre și cu alți stakeholderi cheie pentru a obține feedback și a identifica oportunități de îmbunătățire a activității noastre.
Office Managerul Qub va lucra alături de Managerul Qub și de echipa proiectului pentru organizarea activităților și supravegherea sarcinilor administrative și va relaționa cu publicul nostru.
 
Responsabilități principale:
 • Gestionarea inventarului de resurse materiale și educaționale ale Qub;
 • Gestionarea aspectelor administrative ale Qub: recepție marfă, indexare facturi, organizare comenzi, organizare formulare GDPR etc.
 • Gestionarea recepției și accesului: întâmpină vizitatorii, gestionează accesul și monitorizează buna desfășurare a activităților;
 • Gestionarea și reconfigurarea spațiului Qub în funcție de specificul și nevoile activităților găzduite;
 • Gestionarea echipei de voluntari ai Qub în funcție de nevoile curente ale activității;
 • Gestionarea programului de lucru cu Comunitatea Școlilor în Qub, în colaborare cu echipa Comunității Școlilor.
Responsabilul Financiar este responsabil de managementul și raportarea financiară a proiectelor care îi sunt atribuite. Lucrează în Departamentul Financiar, în echipa Managerului Financiar de Proiecte.
 
Este necesară experiența în management financiar și deconturi de finanțări, nu neapărat în domeniul cultural.
 
Responsabilități principale:
 • Managementul financiar al granturilor: întocmirea documentelor financiare pentru desfășurarea activităților, întocmirea și urmărirea registrului de documente, raportare și decont, completarea și/sau predarea la semnare a documentelor financiare, suport financiar pentru Project Manageri în urmărirea bugetelor;
 • Organizarea arhivei pentru documentele financiare și contabile;
 • Raportarea financiară către Managerul Financiar de Proiecte și Director Financiar al Centrului;
 • Monitorizarea, optimizarea și raportarea cash-flow-ului și plăților către furnizori;
 • Întocmirea contractelor de servicii, de lucrări și de cesiune a drepturilor de autor necesare;
 • Coordonarea raportării și decontului tehnico-financiar către finanțator;
 • Întocmirea dosarelor de achiziție publică conform PAAP.
Responsabilul PR identifică și comunică acele mesaje care pot fi transformate în oportunități de comunicare și conectare a publicului larg și de specialitate cu activitățile Centrului.  
 
Responsabilul PR se subordonează Managerului de Marketing și Comunicare și colaborează cu managerii de proiecte din departamentul Program.
 
Responsabilități principale:
 • Participarea la evenimentele și activitățile organizate de Centrul Cultural Clujean și de membrii și colaboratorii noștri;
 • Contribuția la crearea și implementarea unei strategii de PR pentru proiectele Centrului și pentru întreaga organizație;
 • Gestionarea relațiilor cu stakeholderi cheie și lideri de opinie care pot contribui prin mijloace de PR la vizibilitatea organizației și a proiectelor Centrului;
 • Inițierea, gestionarea și menținerea parteneriatelor relevante pentru creșterea vizibilității organizației și proiectelor;
 • Construirea, dezvoltarea și actualizarea de baze de date cuprinzând contacte relevante ale organizațiilor, partenerilor, publicațiilor și entităților care își doresc să rămână informate în legătură cu activitățile din cadrul organizației; 
 • Elaborarea, editarea și trimiterea comunicărilor publice destinate presei sau unor grupuri țintă specifice, precum și a altor materiale relevante;
 • Monitorizarea și analiza efectelor acțiunilor de PR; 
 • Propunerea și implementarea soluțiilor de PR care vin în sprijinul obiectivelor de comunicare ale organizației; 
 • Participarea și implicarea în ședințele departamentului de Marketing și comunicare, precum și în ședințele generale ale echipei. 
Managerul de Fundraising va contribui (alături de Directorul Executiv, Departamentele de Program și Marketing și de experți externi) la crearea și implementarea planului de fundraising al Centrului. Managerul de Fundraising va activa în Departamentul de Marketing și Comunicare, în strânsă colaborare cu Managerul său și cu Directorul Executiv al Centrului.
 
Rolul de Manager Fundraising este nou, la prima iterație. Profilul ideal căutat este cel al unui fundraiser experimentat, pasionat de cultură, interesat să învețe despre rolul și impactul culturii în societate și dornic să contribuie la creșterea acestui impact.
 
Responsabilități principale:
 • Contribuie la crearea planului general de fundraising, împreună cu Directorul Executiv, Departamentele de Program și Marketing și cu experții externi angajați în acest sens;
 • Realizează materialele de fundraising necesare, inclusiv prezentările de fundraising pentru organizație, pentru temele de lucru (dezvoltarea culturii, cultură și sănătate, cultură și educație, cultură și patrimoniu, cultură și dezvoltare durabilă) și pentru crearea unui fond privat de granturi pentru sectorul cultural;
 • Administrează, împreună cu Directorul Executiv, relațiile dintre Centrul Cultural Clujean și mediul de afaceri;
 • Dezvoltă inițiative și noi colaborări între sectorului cultural și mediul de afaceri;
 • Participă la și organizează formări în fundraising pentru organizații din domeniul cultural, membre ale Centrului sau afiliate.

Toate posturile sunt cu normă întreagă, iar perioada lor contractuală este nedeterminată, cu excepția Managerului de Dezvoltare Culturală, care este un interimat pe durata concediului de maternitate al titularei rolului.

Forma de muncă este flexibilă (office, home, anywhere). Totuși, prezența la birou timp de 4 zile din 5 în fiecare săptămînă este încurajată. Localizarea în Cluj-Napoca nu este strict necesară, însă este preferabilă. 

Având în vedere caracterul internațional al activității noastre, cunoașterea limbii engleze este necesară în toate rolurile sus menționate. De asemenea, pentru fiecare rol este necesară experiență de muncă în contexte similare. Nu există solicitări de experiență minimă, nici restricții de vârstă, sex, naționalitate sau etnie.

 
Candidații interesați sunt invitați să completeze formularul de înscriere până la data de 19 martie, ora 23:59.
Despre Centrul Cultural Clujean

Centrul Cultural Clujean este o organizație non-guvernamentală de cultură și dezvoltare durabilă.  

Rețeaua Centrului este compusă din 116 organizații clujene membre (instituții și organizații culturale, universități, asociații ale societății civile și ale mediului de afaceri, administrația locală și județeană), 25 de școli din Cluj, 12 comune din România, 32 de orașe europene și 70 de instituții și organizații partenere la nivel național și internațional.

Centrul gestionează programe de dezvoltare a sectorului cultural și activități de cercetare-dezvoltare a impactului pe care cultura îl are în societate, în domeniile sănătății și stării de bine, educației, patrimoniului și dezvoltării durabile. 

Centrul în 2022

Echipă

23 salariați full-time;
20 colaboratori;
30 voluntari.

Rețea 

116 organizații membre;
50 de parteneri internaționali;
20 de parteneri naționali;
44 de localități
25 de școli.

Spații

Sediul central;
Qub STEAM Education;
Culturepreneurs Hub;
Alte spații în pregătire (artele spectacolului, arte vizuale, interpretarea patrimoniului, resurse pentru cultură).

Buget

1,5 milioane euro anual din care: 

60% fonduri europene;
20% finanțări private;
20% fonduri publice locale. 

Activitate

57 de forumuri și ateliere;
15 studii și curricule;
317 ateliere și evenimente artistice și culturale;
650 de artiști și lucrători culturali;
670 de specialiști din alte domenii;
4700 de participanți la activități.