Perioada de depunere a candidaturilor s-a încheiat. Am primit 125 de candidaturi excelente – vă mulțumim pentru interes!

  Centrul Cultural Clujean își mărește echipa. Centrul Cultural Clujean este o organizație independentă, care mobilizează cultura, în parteneriat cu alte sectoare, pentru a susține transformarea socială și dezvoltarea durabilă în Cluj-Napoca și în Transilvania. Membrii Centrului Cultural Clujean (CCC) sunt instituțiile și organizațiile culturale locale, universitățile clujene, cluburile de afaceri, societatea civilă, administrația locală și regională. Centrul gestionează un portofoliu de 12 proiecte culturale majore, interdisciplinare, realizate în colaborare cu membrii și partenerii CCC și grupate în patru direcții strategice: Culture Inspires, Culture Connects, Culture Works și Politici Culturale și Urbane.   În 2018, Centrul Cultural Clujean își mărește echipa executivă de la 5 la 15 membri full-time. Candidaturile se depun pe mail până în 4 martie 2018, la adresa echipa@cccluj.ro. Cei selectați pentru interviuri vor fi invitați la discuții pe parcursul lunii martie, iar după aprilie 2018 noua echipă este așteptată să-și înceapă activitatea.   Posturi disponibile:
 1. Manager de proiect (4 poziții)
 2. Director financiar (1 poziție)
 3. Director de marketing (1 poziție)
 4. Responsabil PR (1 poziție)
 5. Designer grafic (1 poziție)
 6. Director de evenimente (1 poziție)
 7. Specialist evenimente (1 poziție)
  Cum funcționează CCC: Forurile de conducere ale Centrului Cultural Clujean sunt Adunarea Generală, formată din cei 60 de membri ai Asociației, și Consiliul Director, format din 15 reprezentanți ai membrilor. Consiliul Director numește, pentru un mandat de 3 ani, un Director Executiv care răspunde de construcția echipei executive, de implementarea planurilor Asociației și, în general, de bunul mers al acesteia. Echipa executivă este formată dintr-un Director Executiv, un Director de Program și echipele lor: departamentul administrativ (manager financiar și office manager), departamentul de marketing (manager de marketing, responsabil PR și designer grafic), departamentul de evenimente (manager producție, doi specialiști evenimente), echipa de program (5 manageri de proiect). Directorul de Program, cu sprijinul Board-ului de Program, coordonează echipa de program formată din managerii de proiecte. Managerii de proiecte lucrează cu membrii și partenerii CCC care își asumă responsabilități în proiectele respective, precum și cu colegii din departamentele tehnice ale CCC: administrativ, marketing și evenimente.   Proiectele Centrului: Programul CCC urmărește patru direcții strategice, cu câte trei proiecte majore pe fiecare dintre acestea. Directorul de Program este responsabil de implementarea programului, împreună cu echipa sa formată din cinci manageri de proiect și beneficiind de sprijinul și implicarea unui Board de Program format din 5-7 experți multidisciplinari.
 • Culture Inspires: Centrul European de Artă Contemporană, Art and Happiness, Expand
 • Culture Connects: Sunt Riveran, Jivipen, InClujiune
 • Culture Works: Culturepreneurs, Transylvania Myths Europe, Parcul Etnografiei Intergalactice
 • Politici culturale și urbane: Academia Schimbării, Fondul de Inovare, Rețeaua Orașelor Culturale
Detalii despre cele 12 proiecte ale Centrului Cultural Clujean și despre organizarea activității lor se găsesc în documentul Sinteza CCC 2017-2018, care poate fi găsit și descărcat la linkul: www.cccluj.ro/sinteza.   Selecția membrilor echipei executive Responsabil de selecția membrilor echipei executive este Directorul Executiv al CCC, care, în privința membrilor echipei de program, împarte această responsabilitate cu Directorul de Program.   Calendarul selecției:
 1. 16.02 – 04.03: Candidații trimit scrisori de intenție și CV-uri prin email la adresa echipa@cccluj.ro. În cazul celor interesați de pozițiile de Manager de proiect, se solicită suplimentar menționarea celor două sau trei proiecte CCC pe care și le doresc în coordonare;
 2. 05.03 – 31.03: Candidații selectați pentru interviuri sunt invitați la discuții cu echipa CCC;
 3. 01.04 – 30.04: Se comunică rezultatele procesului de selecție.
  Detaliile posturilor deschise pot fi studiate mai jos.   Calificări și abilități minime necesare (valabile în cadrul tuturor posturilor deschise în cadrul echipei):
 • Cunoașterea excelentă a limbii engleze;
 • Deprinderi bune de comunicare, leadership, self-management;
 • Cunoașterea bună a Word și Excel;
 • Reprezintă avantaje: experiență în managementul cultural sau în domeniile proiectelor CCC.
  Termenii și condițiile muncii (valabile în cadrul tuturor posturilor deschise în cadrul echipei):
 • Normă întreagă, 8 ore/zi;
 • Forma de angajare: contract de muncă;
 • Activitatea se desfășoară la sediul CCC, pe teren și în diferite alte locații specifice proiectelor;
 • Se respectă regulile privind disciplina în muncă, folosirea timpului de muncă, protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, și prevederile Regulamentului intern al CCC.
    Manager de proiect Poziții: 4 Descrierea generală a rolului:
 • Coordonarea activităților din cadrul unor proiecte CCC. În 2018-2019, postul prevede coordonarea a 2-3 proiecte, urmând ca, odată cu maturizarea proiectelor, fiecare post să se concentreze pe coordonarea unui singur proiect.
 • Managerul de proiect se ocupă de managementul general de proiect, este responsabil pentru implementarea activităților proiectului conform planului de proiect. Contribuie la dezvoltarea proiectului, coordonarea relațiilor cu partenerii instituționali și beneficiarii proiectului, contribuie la gestionarea resurselor proiectului, realizarea metodologiei și instrumentelor de lucru din proiect.
 • Colaborează cu Directorul de Program și Boardul de Program în concepția și planificarea activităților culturale și artistice. Colaborează cu departamentul de Evenimente pentru implementarea activităților, cu departamentul Administrativ pentru gestionarea resurselor proiectului și cu departamentul de Marketing pentru activitățile de comunicare și marketing.
 • Coordonează echipa de colaboratori a proiectului. Este responsabil pentru implementarea activităților proiectului și atingerii rezultatelor planificate în proiect, supraveghează desfășurarea zilnică a proiectului, reprezintă proiectul față de terți, coordonează monitorizarea și evaluarea proiectului, realizează rapoartele tehnice conform cerințelor. Participă la ședințele de management ale echipei CCC, coordonează ședințele de lucru de proiect, participă la ședințele de lucru ale Echipei de Program a CCC, participă la alte ședințe de lucru și evenimente din, conform necesităților.
  Sarcini și responsabilități specifice:
 • Managementul general al proiectului, transformarea efectivă și la timp a resurselor proiectului în activități și produse concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate;
 • Managementul zilnic al proiectului – organizațional și conceptual;
 • Asigurarea unui circuit informațional adecvat, discuții și feedback între diferiții actori (colaboratori, echipa de proiect, parteneri, beneficiari etc);
 • Întocmirea de planuri detailate de lucru și monitorizează respectarea implementării acestora;
 • Asigurarea executării la timp a activităților;
 • Organizarea și coordonarea activităților proiectului;
 • Contribuția la dezvoltarea proiectului pe termen mediu și lung;
 • Supervizarea activităților de sprijin legate de proiect: producție, management financiar și administrativ, comunicare/contribuie la dezvoltarea conceptelor și conținutului materialelor de comunicare ale proiectului;
 • Pregătirea rapoartelor tehnice ale proiectului, cât și alte rapoarte necesare;
 • Identificarea și selectarea personalului proiectului, a experților, colaboratorilor și a contractorilor;
 • Facilitarea cooperării între echipa de proiect, experții pe termen scurt și partenerii proiectului;
 • Participarea la evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvata a acestora.
  Relații:
 • Ierarhice:
  • Este subordonat Directorului de Program al CCC
  • Este subordonat Boardului de Program
  • Coordonează echipa de colaboratori a proiectului
 • De colaborare:
  • Colaborează cu personalul din cadrul departamentelor: Administrativ/Financiar, Producție, Marketing etc;
  • Colaborează cu partenerii instituționali ai organizației.
 • Funcționale:
  • Primește și dă relații în problemele specifice proiectului pe care îl coordonează.
  Calificări și abilități speciale necesare:
 • Minim 3 ani de experiență de lucru în coordonarea de proiecte, în cadrul unor organizații non-guvernamentale, instituții publice sau organizații internaționale în domeniul culturii, al industriilor creative, al dezvoltării urbane, al educației, incluziunii sociale și /sau al tineretului;
 • Abilități în managementul proiectelor;
 • Calificare și experiență specifică la nivel avansat în domeniul artei/culturii și al programelor și politicilor publice.
  Notă specială: Candidații interesați de pozițiile de Manager de proiect sunt rugați să precizeze, în cadrul scrisorii de intenție cu care se înregistrează în procesul de selecție, care sunt cele 2 sau 3 proiecte ale CCC pe care își doresc să le aibă în coordonare.   Director financiar Poziții: 1 Descrierea generală a rolului:
 • Managerul financiar coordonează departamentul Financiar – Administrativ;
 • Elaborează și implementează politicile, strategiile și procedurile financiar-contabile ale organizației, în condițiile respectării legislației în vigoare, în colaborare cu managerii și responsabilii altor departamente sau proiecte.
  Sarcini și responsabilități specifice:
 • Dezvoltarea strategiei financiare a asociației și monitorizarea bugetelor pe fiecare proiect în parte;
 • Supervizarea activităților de sprijin pentru proiectele organizației care țin de managementul financiar și administrativ;
 • Asigurarea unui management eficient al bugetelor și al cash flow-ului, pentru a asigura sustenabilitatea organizației;
 • Asigurarea analizei financiare permanente a organizației;
 • Menținerea relației cu instituțiile publice în vederea asigurării că toate documentele necesare funcționării organizației sunt conform legislației;
 • Coordonarea departamentului financiar și administrativ al organizației;
 • Întocmirea/ actualizarea și implementarea procedurii financiare și legale ale organizației;
 • Coordonarea cererilor de finanțare pentru proiecte vizate spre finanțare prin fonduri nerambursabile;
 • Coordonarea colaborărilor cu specialiștii externi în domeniile juridic, contabil, grants și cu alți experți;
 • Participarea la ședințele de lucru ale organizației;
 • Pregătirea rapoartelor financiare ale organizației și proiectelor sale.
  Relații:
 • Ierarhice :
  • Este subordonat Directorului Executiv;
  • Supervizează activitatea Office Managerului și, în viitor, a altor membri ai echipei financiare-administrative.
 • De colaborare:
  • Colaborează cu personalul din cadrul echipelor de Evenimente, Marketing și Program;
  • Colaborează cu partenerii instituționali ai organizației.
  Calificări și abilități speciale necesare:
 • Minim 5 ani de experiență ca manager financiar în organizații de mărime similară;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Capacitate de decizie și asumarea responsabilităților;
 • Abilități de organizare și orientare către soluționarea problemelor;
 • Abilități de a gestiona simultan mai multe sarcini;
 • Reprezintă un plus cunoștințele în redactarea și implementarea cererilor de finanțare nerambursabilă.
  Director de evenimente Poziții: 1 Descrierea generală a rolului:
 • Coordonarea și asigurarea întregului proces de organizarea a evenimentelor CCC, în conformitate cu strategia și programul CCC;
 • Coordonarea echipei de specialiști evenimente a CCC și ai furnizorilor de servicii de profil cu care colaborează organizația.
  Sarcini și responsabilități specifice:
 • Coordonează planificarea și organizarea evenimentelor desfășurate de-a lungul anului;
 • Coordonează activitățile personalului implicat în organizarea evenimentelor CCC. Stabilește conform structurii organizatorice sarcinile și responsabilitățile personalului din subordine, în baza fișelor de post;
 • Selectează și stabilește locații de desfășurare, negociază cu furnizorii de servicii de profil;
 • Întocmește proiectele de buget de venituri și cheltuieli ale evenimentelor;
 • Soluționează necesitățile tehnice ale derulării evenimentului, concepe şi gestionează serviciile auxiliare;
 • Organizează și conduce ședințele pentru armonizarea obiectivelor și sincronizarea activităților în vederea realizării în condiții optime a obiectivelor CCC;
 • Răspunde de utilizarea optimă a resurselor materiale, financiare, patrimoniale și umane alocate pentru realizarea obiectivelor stabilite;
  Relații:
 • Ierarhice:
  • este subordonat Directorului Executiv;
  • coordonează echipa de Evenimente;
 
 • Funcționale (intern și extern):
  • colaborează cu personalul din cadrul departamentelor: Administrativ/Financiar, Marketing;
  • colaborează cu Managerii de proiect;
  • colaborează cu partenerii instituționali ai proiectului;
  • colaborează cu furnizorii.
  Calificări și abilități speciale necesare:
 • Minim 5 ani de experiență ca manager de evenimente de anvergură;
 • Capacitate de decizie și asumarea responsabilităților;
 • Abilități de organizare și orientare către soluționarea problemelor;
 • Abilități de a gestiona simultan mai multe sarcini;
 • Abilități de negociere, diplomație, toleranță;
 • Abilități pentru lucru în echipă;
 • Rezistență la efort și stres.
    Specialist evenimente Poziții: 1   Descrierea generală a rolului:
 • Coordonarea și asigurarea întregului proces de organizarea a evenimentelor CCC care sunt asignate rolului;
 • Implicare în livrarea sarcinilor care țin de organizarea evenimentelor CCC care sunt în responsabilitatea altor colegi.
  Sarcini și responsabilități specifice:
 • Coordonează planificarea și organizarea evenimentelor desfășurate de-a lungul anului;
 • Selectează și stabilește locații de desfășurare, negociază cu furnizorii de servicii de profil;
 • Întocmește proiectele de buget de venituri și cheltuieli ale evenimentelor;
 • Soluționează necesitățile tehnice ale derulării evenimentului, concepe şi gestionează serviciile auxiliare;
 • Răspunde de utilizarea optimă a resurselor materiale, financiare, patrimoniale și umane alocate pentru realizarea obiectivelor stabilite;
 • Identifică și contactează furnizori de servicii;
 • Se ocupă de relația cu autoritățile, pune la punct detalii tehnice și logistice din cadrul evenimentelor.
  Relațiile:
 • Ierarhice:
  • este subordonat Managerului de Evenimente.
 • Funcționale (intern și extern):
  • colaborează cu personalul din cadrul departamentelor: Administrativ/Financiar, Marketing etc
  • colaborează cu Managerii de proiect;
  • colaborează cu partenerii instituționali ai proiectului;
  • colaborează cu furnizorii.
  Calificări și abilități speciale necesare:
 • Capacitate de decizie și asumarea responsabilităților;
 • Abilități de organizare și orientare către soluționarea problemelor;
 • Abilități de a gestiona simultan mai multe sarcini;
 • Abilități de negociere, diplomație, toleranță;
 • Abilități pentru lucru în echipă;
 • Rezistență la efort și stres;
 • Reprezintă un plus experiența anterioară în organizarea de evenimente.
      Director de marketing Poziții: 1 Descrierea generală a rolului:
 • Planificarea și coordonarea implementării strategiei de marketing a CCC;
 • Coordonarea echipei de marketing a CCC.
Sarcini și responsabilități specifice:
 • Coordonează planificarea și implementarea strategiei de marketing a organizației și a proiectelor CCC;
 • Coordonează activitățile personalului implicat în realizarea activităților de marketing ale CCC. Stabilește conform structurii organizatorice sarcinile și responsabilitățile personalului din subordine, în baza fișelor de post;
 • Colaborează cu echipele de Program și Evenimente;
 • Întocmește proiectele de buget pentru activitatea de marketing a organizației;
 • Organizează și conduce ședințele pentru armonizarea obiectivelor și sincronizarea activităților în vederea realizării în condiții optime a obiectivelor CCC;
 • Răspunde de utilizarea optimă a resurselor materiale, financiare, patrimoniale și umane alocate pentru realizarea obiectivelor stabilite;
 • Identifică și negociază cu furnizori de servicii de profil pentru buna desfășurare a activității de marketing: tipărituri, web design, web development, design grafic, publicitate etc.;
 • Identifică și negociază parteneriate strategice de marketing;
 • Reprezintă organizația în relații cu terți, pe subiecte de marketing.
  Relații:
 • Ierarhice:
  • este subordonat Directorului Executiv;
  • coordonează echipa de Marketing;
 
 • Funcționale (intern și extern):
  • colaborează cu personalul din cadrul departamentelor: Administrativ/Financiar, Evenimente;
  • colaborează cu Managerii de proiect și cu Directorul de Program;
  • colaborează cu partenerii instituționali ai proiectului;
  • colaborează cu furnizorii.
  Calificări și abilități speciale necesare:
 • Minim 5 ani de experiență ca manager de marketing în organizații care lucrează cu publicul;
 • Capacitate de decizie și asumarea responsabilităților;
 • Abilități de organizare și orientare către soluționarea problemelor;
 • Abilități de a gestiona simultan mai multe sarcini;
 • Abilități de negociere, diplomație, toleranță;
 • Abilități pentru lucru în echipă;
 • Rezistență la efort și stres.
    Responsabil PR Poziții: 1 Descrierea generală a rolului:
 • Planificarea și coordonarea activităților de PR și comunicare ale CCC;
  Sarcini și responsabilități specifice:
 • Coordonează planificarea și implementarea strategiei de PR și comunicare pentru organizație și pentru proiectele sale;
 • Colaborează cu echipele de Program și Evenimente;
 • Întocmește proiectele de buget pentru activitatea de PR a organizației;
 • Identifică și negociază parteneriate strategice de PR și comunicare;
 • Redactează textele folosite în comunicarea publică de către CCC;
 • Coordonează echipa de colaboratori pentru realizarea traducerilor textelor în limbi străine;
 • Răspunde de utilizarea optimă a resurselor materiale, financiare, patrimoniale și umane alocate pentru realizarea obiectivelor stabilite;
 • Reprezintă organizația în relații cu mass-media.
  Relații:
 • Ierarhice:
  • este subordonat Directorului de Marketing;
 
 • Funcționale (intern și extern):
  • colaborează cu personalul din cadrul departamentelor: Administrativ/Financiar, Evenimente;
  • colaborează cu Managerii de proiect și cu Directorul de Program;
  • colaborează cu partenerii instituționali ai proiectului;
  • colaborează cu furnizorii.
  Calificări și abilități speciale necesare:
 • Minim 5 ani de experiență de muncă în posturi similare sau în presă;
 • Abilități de organizare și orientare către soluționarea problemelor;
 • Abilități de a gestiona simultan mai multe sarcini;
 • Abilități pentru lucru în echipă;
 • Bune abilități lingvistice în română și engleză;
 • Rezistență la efort și stres.
Designer grafic Poziții: 1 Descrierea generală a rolului:
 • Crearea materialelor vizuale folosite în comunicarea externă și internă a CCC.
  Sarcini și responsabilități specifice:
 • Elaborează regulile de folosire a identităților vizuale ale CCC și ale proiectelor organizației;
 • Creează designul tuturor materialelor tipărite și online ale organizației;
 • Creează vizualurile cheie și machetele necesare în comunicare, pentru toate proiectele organizației;
 • Machetează publicațiile și vizualurile folosite în activitatea curentă a organizației;
 • Lucrează cu furnizori externi pentru servicii de design, atunci când e necesar;
Relații:
 • Ierarhice:
  • este subordonat Directorului de Marketing;
 
 • Funcționale (intern și extern):
  • colaborează cu personalul din cadrul departamentului de marketing;
  • colaborează cu furnizorii.
  Calificări și abilități speciale necesare:
 • Minim 3 ani de experiență în domeniu;
 • Abilități de organizare și orientare către soluționarea problemelor;
 • Abilități de a gestiona simultan mai multe sarcini;
 • Creativitate;
 • Abilități tehnice specifice postului;
 • Abilități pentru lucru în echipă.