Advocacy & dezvoltare de politici

Centrul Cultural Cluj susține cultura ca factor strategic în transformarea socială și dezvoltare durabilă.

Elaborăm strategii, monitorizăm implementarea politicilor publice și organizăm campanii de advocacy. Participăm în grupuri de lucru la nivel local, național și european, alături de experți în cultură și factori de decizie.

La nivel local facilităm dialogul între sectorul cultural și administrația publică, coordonarea dezvoltării strategiilor locale pentru cultură și industrii creative, inserând perspectiva culturală în cadrul altor politici locale.

Știri proiect

News from CCC

Pianistul Paul Wittgenstein s-a născut la 5 noiembrie 1887 în Viena. Debutul său la pian a avut loc în 1913, iar un an mai târziu a fost mobilizat...

citește mai mult

Mai mult despre Culture Next

vizitează www.culturenext.eu

Obiective

2021

Consolidarea unei echipe și a unei rețele de colaboratori pentru analiză de politici

Consolidarea rolului Centrului în dialogul dintre sectorul cultural și factorii de decizie și în inițierea de măsuri pentru cultură

Formularea și înaintarea unor propuneri de măsuri/ politici pe baza experiențelor proiectelor Centrului

Facilitarea procesului de dezvoltare a noii strategii culturale în Cluj-Napoca/ zona metropolitană

Calendar activități

 
IAN. FEB. MAR. APR. MAI IUN. IUL. AUG. SEP. OCT. NOI. DEC.
Plan de transfer a propunerilor de politici din proiectele centrului
Platforma națională Cultura 2030
Reprezentarea sectorului cultural în Consiliul Economic și Social
Coordonarea elaborării și consultării cu privire la Strategia Culturală a Zonei Metropolitane Cluj 2021-2030
Inițiative și grupuri de lucru pentru îmbunătățirea condițiilor sectorului cultural local
Participare la platforme și consultări europene: Voices of Culture (Culture and SDGs, Status and Working Conditions of Artists and Cultural and Creative Professionals), New European Bauhaus, A Soul for Europe / Cities for Europe

Repere

2020 2018 2017 2013
O scrisoare deschisă semnată de 50 de membri ai Centrului invită Ministerul Culturii să stabilească un grup de lucru cu reprezentanți ai sectorului cultural independent, pentru a identifica măsuri de sprijinire a sectorului cultural în contextul pandemiei.
Coordonăm și facilităm un dialog între organizațiile culturale și Primăria ClujNapoca pentru a adresa necesitatea reluării finanțării locale pentru proiecte culturale ca urmare a crizei cauzate de COVID-19.
Înființăm un grup de lucru cu reprezentanți ai sectorului cultural și administrația publică pentru a identifica și iniția măsuri de politici publice destinate repornirii și consolidării sectorului cultural local.
Un Singur Cluj, inițiativă în care suntem co-fondatori și care oferă sprijin spitalelor clujene în timpul pandemiei de coronavirus, atrage 4.000 de donatori, 1 milion de lei, 1,5 milioane echipamente de protecție și 17 ventilatoare furnizate sectorului medical.
Elaborăm documentul de lucru pentru capitolul Cultură, Sport, Turism din cadrul Strategiei Integrate pentru Dezvoltarea Urbană a Zonei Metropolitane Cluj, 2020 - 2030.
Consultări cu factori interesați și recomandări cu privire la îmbunătățirea calității vieții tinerilor din Cluj-Napoca și Zona Metropolitană, în cadrul proiectului LEAP.
Grup de lucru local: Măsuri pentru cultură Am alcătuit un grup de lucru format din 20 de specialiști locali provenind din sectorul independent, sectorul privat și sectorul public pentru a dezvolta o listă de măsuri de luat la nivelul administrațiilor clujene pentru sprijinirea sectorului cultural. Pachetul de măsuri propuse include și solicitări de îmbunătățire a cadrului legislativ în care cultura este finanțată.
Grup de lucru ministerial pentru schema de ajutor de stat Ca urmare a inițierii unei scrisori cu propuneri pentru îmbunătățirea schemei de ajutor de stat pentru cultură realizată de către Ministerul Culturii, Centrul a fost invitat să fie parte din grupurile de lucru create în acest sens de către Guvernul României.
Strategia de Transformare Digitală a ZMC Am propus dezvoltarea platformei culturaincluj.ro, o platformă generală pentru cultură, cu informații pentru public, opțiuni de bilete, articole informative, dar și instrumente de colectare de date de la și pentru organizațiile culturale.
Participare cu succes la alegerile pentru Consiliul Economic și Social al României Decembrie: Participare în comisia de analiză a evaluării AFCN.
Participare în grupul de lucru pentru îmbunătățirea legii artelor spectacolului Centrul Cultural Clujean l-a nominalizat pe Doru Taloș, reprezentant al Reactor de Creației și Experiment, pentru a reprezenta organizația și scena performativă locală în grupul de lucru alcătuit de către MC pentru îmbunătățirea Legii 8/1996.
Cultura 2030 Am creat un grup de lucru pentru lansarea Cultura 2030, o inițiativă de advocacy care își propune să fie reperul pentru politici publice în cultură în deceniul următor în România. Din grupul de lucru fac parte Corina Șuteu, fost Ministru al Culturii, Oana Radu, Raluca Iacob și Cosmin Manolescu (manageri culturali, inițiatori ai fostei Coaliții pentru Sectorul Cultural) și reprezentanți ai CCC.
Divizia de Inovare Urbană, o colaborare între Centrul Cultural Clujean și Primăria Cluj-Napoca, este dezvoltată ca un mecanism de pilotare a inovării urbane.
Contribuim la îmbunătățirea mecanismului de finanțare locală în Cluj-Napoca.
Oferim date calitative pentru profilul orașului Cluj-Napoca în cadrul Monitorului Orașelor Culturale și Creative.
Creăm un grup de lucru pentru monitorizarea implementării strategiei culturale; elaborăm un raport intermediar.
Coordonăm dezvoltarea Strategiei culturale și a Strategiei pentru industriile creative în cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020.

Ai întrebări?

CONTACTEAZĂ-NE